Nauczyciele w Europie

Państwo

Cypr

Flaga Cypru - w centrum umieszczone są: figura przypominająca wyspę Cypr oraz 2 zielone gałązki oliwne
Państwo: Cypr
Ludność 2012 (mln): 1,1
Język urzędowy: grecki, turecki
Domena internetowa: .cy
Kod telefoniczny: +357
Kod kraju: CY
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 87,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 12,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 86,3

Nauczyciele szkół publicznych mają status urzędników państwowych. Nauczyciele placówek przedszkolnych i szkół podstawowych są absolwentami 4-letnich studiów uniwersyteckich. Absolwentami uniwersytetu są również nauczyciele szkół średnich, którzy kończą studia za granicą (liczba lat studiów zależy od kraju) lub na Uniwersytecie Cypryjskim (trwające 4 lata). Nauczyciele szkół średnich kończą obowiązkowo roczne szkolenie zawodowe poprzedzające rozpoczęcie pracy.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Poniżej linki prowadzące do poradnika dotyczącego pracy w Europie (dział praca)

W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach po pierwszej turze rekrutacji system internetowy odnotował ponad 17 tys. zapisów, co jest podobnym wynikiem jak w ubiegłym roku. Ogółem uczelnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia przygotowała 17 tys. 350 miejsc.
Budownictwo i fizjoterapia to najpopularniejsze kierunki studiów wśród kandydatów, ubiegających się o miejsca na Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Takie same kierunki studiów były najbardziej oblegane także podczas ubiegłorocznej rekrutacji. Jednak obecnie na każdej z uczelni chce studiować o ok. 15 proc. studentów mniej niż przed rokiem.
Na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym etapie największym zainteresowaniem cieszyły się skandynawistyka i psychologia (na obu kierunkach ponad cztery osoby na jedno miejsce), następnie filologia angielska i prawo (na tych kierunkach ponad dwie osoby na miejsce), a także bezpieczeństwo wewnętrzne (dwie osoby na miejsce) oraz mikrobiologia (prawie dwie osoby na miejsce).
Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest pierwszą uczelnią w Polsce, która oferuje studia prowadzone w ramach University of London International Programmes. Studenci mogą zdobyć dyplom University of London – jednej z najlepszych uczelni na świecie, bez wyjeżdżania z naszego kraju. Do wyboru jest 8 kierunków studiów o profilu biznesowym i ekonomicznym. Rekrutacja trwa do 20 września 2014 r.
Projektant grafiki, by odnieść sukces zawodowy, musi poruszać się równie dobrze w sferze marketingu, zagadnień technologicznych, jak i artystycznych środków wyrazu. Rynek reklamy odczuwa wyraźny brak tak wszechstronnie wykształconych osób - mówi Anna Treska- Siwoń, grafik i opiekun kierunku Grafika reklamowa i multimedia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.
Filologia norweska i duńska miały największe wzięcie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na innych uczelniach publicznych w mieście oblegane były m.in. logistyka, weterynaria i kierunek lekarski. Na UAM o każde miejsce na filologii norweskiej starało się 28 osób, na filologii duńskiej 13 osób, zaś na lingwistyce stosowanej ponad siedem osób. Co ciekawe, ponad siedem osób walczyło o miejsce na reżyserii dźwięku.
Najbardziej oblegane kierunki studiów na największych publicznych wyższych uczelniach w Białymstoku, to: Kryminologia, prawo, logistyka i medycyna. Na wydział lekarski właśnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zarejestrowano ponad 4,1 tys. zgłoszeń, a o jeden indeks ubiegało się blisko 26 osób. Natomiast najwięcej chętnych było na jedno miejsce na wydziale lekarsko-dentystycznym - 30 osób.
Po kilkuset kandydatów mniej aplikowało w tym roku na studia na Uniwersytecie Opolskim i Politechnice Opolskiej. Zdaniem odpowiadających za nabór to skutek niżu demograficznego i faktu, że blisko 30 proc. maturzystów nie zdało egzaminu dojrzałości.
Na podstawie przepisów Unii Europejskiej o swobodzie przepływu pracowników i usług, każda osoba podejmująca pracę w Danii, ma prawo legalnie pracować i mieszkać na terenie Danii, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę i pobyt. W takiej sytuacji wymagane jest jedynie uzyskanie od regionalnej administracji rządowej potwierdzenia zameldowania. Lista wymaganych dokumentów, niezbędnych do uzyskania zameldowania oraz informacja o czasie postępowania meldunkowego wydawana jest na życzenie przez regionalną administrację rządową

Członkowie rodzin osób poszukujących pracy w Danii mogą im towarzyszyć pod warunkiem, że przedstawiony zostanie akt ślubu lub inny dokument potwierdzający pokrewieństwo np. akt urodzenia, a także posiadać wizę, w przypadku gdy pochodzą z kraju, którego obywatele muszą posiadać wizę wjazdową do Danii. Obywatele UE/EOG mogą przebywać w Danii maksymalnie przez 3 miesiące, natomiast osoby poszukujące pracy maksymalnie do 6 miesięcy, pod warunkiem, że będą w stanie samodzielnie się utrzymać.
Z dniem 1 maja 2009 r. zniesione zostały ograniczenia w dostępie do belgijskiego rynku pracy w stosunku do obywateli Polski oraz krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004r. Oznacza to, że obywatele tych krajów mogą podejmować pracę na terenie Belgii bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę.

Z dniem 31 lipca 2006 r. władze włoskie otworzyły rynek pracy dla obywateli polskich, wobec czego w celu podjęcia zatrudnienia nie jest już wymagane zezwolenie z urzędu pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem z mocą ustawy nr 30 z dnia 06.02.2007r. z dniem 11.04.2007r. zmieniły się zasady pobytowe dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami pobytowymi:

  • obywatele państw członkowskich UE mogą zamieszkiwać i pracować na terenie Włoch przez okres trzech miesięcy bez dokonywania jakichkolwiek formalności. Jedynym wymogiem prawnym jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (paszport / dowód osobisty);

  • obywatele państw członkowskich UE legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości mogą przebywać we Włoszech dłużej niż trzy miesiące pod warunkiem, iż prowadzą działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia, są pracownikami najemnymi, studentami lub posiadają zabezpieczenie majątkowe oraz posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Obywatele państw UE nie muszą już ubiegać się o dokumenty pobytowe we Włoszech (zezwolenia na pobyt), dotychczas uzyskiwane na policji (wł. Questura);wystarczy zwykła rejestracja we włoskim odpowiedniku polskiego USC miejsca zamieszkania - znajdującym się w gminie albo dzielnicy (wł. Ufficio Anagrafe del Comunelub Municipio).

W przypadku pobytu w ośrodkach turystycznych (hotelach, domach wczasowych, pensjonatach, campingach itp.) obowiązku tego dopełnia ich administracja.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.welfare.gov.it oraz http://www.ambasciatapolonia.it

Informacji szczegółowych udziela również włoskie Ministerstwo Pracy i Polityk Społecznych:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per lTmmigrazione Via Fornovo 8 - 00192 Roma Tel. 0636754780 (od 9.00 do 12.00)

Fax 0636754769

e-mail allargamentoue@welfare.gov.it

Wolne miejsca pracy we Włoszech można znaleźć w przemyśle chemicznym, opiece społecznej, ochronie zdrowia, edukacji, administracji, ubezpieczeniach, handlu detalicznym, rolnictwie. Polacy chętnie widziani są też w takich zawodach, jak: pielęgniarka, robotnik budowlany, pomoc domowa, opiekunka do dzieci. W sezonie czekają na Polaków oferty pracy przy zbiorze cytrusów i winogron, a także dla kucharzy. Pracę sezonową najłatwiej znaleźć: w nadmorskich miejscowościach (branża hotelarska i gastronomiczna); na południu kraju - na plantacjach warzyw i owoców; na północy kraju

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. nowym prawem imigracyjnym obywatele polscy, którzy posiadają ważny dowód tożsamości lub paszport, mają prawo do pobytu i pracy w Norwegii przez okres do 3 miesięcy. To samo dotyczy członków ich rodzin, którzy są obywatelami EOG.

Członkowie rodzin, którzy nie są obywatelami EOG muszą posiadać ważny paszport oraz udokumentować, iż są na utrzymaniu obywatela polskiego lub są członkami jego rodziny. Należy jedynie pamiętać o obowiązku zarejestrowania się w norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) i lokalnym Urzędzie Podatkowym.

Polacy, posiadający ofertę pracy od norweskiego pracodawcy na pracę ponad 3 miesiące, muszą wystąpić o odpowiednie pozwolenie na dłuższy pobyt/pracę, tylko w Norwegi.

Zezwolenia na pobyt

Są różne zasady i różne rodzaje zezwolenia na pobyt w zależności od rodzaju pracy. Informacje o rodzaju pozwolenia są dostępne na stronie:

http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Work-and-residence/What-type-of-work-permit-should-I-apply-for/

Praca jako "au pair"

Młodzi cudzoziemcy (między 18 - 30 rokiem życia) mogą opiekować się dziećmi w rodzinach norweskich, ucząc się równocześnie języka norweskiego i poznając kraj i kulturę. "Au pair" pracuje i mieszka u rodziny norweskiej w zamian za utrzymanie, mieszkanie i kieszonkowe.

W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. nowym prawem imigracyjnym więcej aktualnych informacji będzie wkrótce dostępnych w j. angielskim na stronie www.udi.no Pracownik sezonowy

Pracownik sezonowy to cudzoziemiec wykonujący pracę typowo sezonową, jak na przykład zbiory plonów w rolnictwie, zbieranie jagód w lesie lub zastępstwa w sezonie urlopowym. Pozwolenie na pracę jako pracownik sezonowy można otrzymać na okres do sześciu miesięcy.

Cudzoziemiec musi posiadać konkretny kontrakt zanim rozpocznie starania o pozwolenie na pracę sezonową. Warunki płacy i pracy nie mogą być gorsze niż warunki, które są normalne w Norwegii. Osoba przebywająca w Norwegii legalnie i pragnąca pracować sezonowo, może starać się o pozwolenie na pracę sezonową w Norwegii.

Pozwolenie na pracę sezonową nie stwarza podstaw do uzyskania pozwolenia na osiedlenie się. Pozwolenie takie jest ogólne i nie jest ono ograniczone do określonego miejsca pracy.

Więcej informacji z tego zakresu w j. angielskim na stronie:

www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Work-and-residence/Apply-for-a-residence-permit/Seasonal-worker/

Praca dla specjalistów

Specjalista jest osobą posiadającą wykształcenie zawodowe lub kwalifikacje specjalne, na które jest zapotrzebowanie w Norwegii. Wiedza i umiejętności tej osoby muszą być niezbędne dla zatrudniającego ją zakładu pracy.

Aby ubiegać się o pozwolenie na pracę jako specjalista trzeba posiadać konkretną ofertę pracy. Cudzoziemcy starający się o pozwolenie na pracę jako specjaliści powinni z reguły złożyć wniosek o pozwolenie na pracę w najbliższej placówce dyplomatycznej Norwegii, ale mogą oni również złożyć wniosek o takie pozwolenie już z Norwegii, jeżeli posiadają ważne pozwolenie na pobyt w Norwegii.

Jeżeli jest prawdopodobne, że wniosek danej osoby zostanie załatwiony pozytywnie w Urzędzie d/s Cudzoziemców (UDI), to policja może wydać tej osobie tymczasowe pozwolenie na pracę, w oczekiwaniu na rozpatrzenie sprawy w UDI. Pozwolenie na pracę w charakterze specjalisty dotyczy określonego rodzaju pracy/stanowiska i określonego miejsca pracy. Pozwolenie takie wydaje się zazwyczaj na jeden rok, i może ono zostać odnowione. Po trzech latach specjalista ma prawo uzyskać pozwolenie na osiedlenie się. Gdy specjalista otrzyma pozwolenie na osiedlenie się, nie będzie on/ona dłużej zobowiązany/-r pracować w określonym miejscu pracy. Warunki płacy i pracy nie mogą być gorsze, niż warunki określone w obowiązujących umowach zbiorowych, ani gorsze od warunków normalnych w danym zawodzie.

Więcej informacji z tego zakresu w j. angielskim na stronie:

http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Oversiktsider/Fact-sheets/Fact-sheet-Skilled-j obseekers/

Wykwalifikowany specjalista - poszukujący pracy

Obywatele polscy mogą przebywać w Norwegii bez pozwolenia na pobyt przez okres sześciu miesięcy w celu poszukiwania pracy jako pracownik wykwalifikowany lub specjalista.


Lista norweskich firm zatrudniająca osoby mówiące w j. angielskim w pracy

Nazwa

Adres

Sektor

STATOIL

www.statoil.com/en

international energy company oil & gas

AKER

SOLUTIONS

www.akersolutions.com

global oil services company

FMC Technologies

www. fmctechno logies.com

global provider of technology to the energy industry

KONGSBERG

GRUPPEN

www.kongsberg.com

maritime - oil & gas technologies - defence systems

KONGSBERG SPACETEC AS

www.spacetec.no

satellite ground station systems for Earth observation satellites

QT Development Frameworks

Oslo http://qt.nokia.com

IT, software development

NORSAR

Kieller www.norsar.no

geo-scientific research foundation, within applied seismic and seismology

SPT GROUP

Kjeller

www. scandpowerpt. com

modelling for the Oil & Gas industry- consulting and software solutions

MAERSK OIL

Stavanger, www.maerskoil.com

Oil & gas company

DET NORSKE VERITAS

www.dnv.com

risk management

SIMRAD

OPTRONICS ASA

Oslo and T0nsberg www. simrad-optronic s.no

global military supplier - supplier of electro-optical instruments, weapon improvement products, vehicle systems ....


METALOCK INDUSTRIER AS

PB 591

3412 Lierstranda www.hrc-europe.com

delivers bolts and other products for the Norwegian railroads and roads works

info@hrc-europe.com

PETROLEUM

GEO-SERVICES

Lysaker

www.pgs.com

geophysical services to the oil & gas industry

OSM

Kristiansand, www.osm.no

marine-services provider

TECHNIP

NORWAY

Sandvika (Oslo)

www.technip.com/en/entitie s/norway

subsea

ELTEK ASA

Drammen

www.eltek.com

global provider of energy and transmission systems

FORCE

TECHNOLOGY Norway AS

Sandvika

www. forcetechno lo gy.no

product and concept development, design, production optimation and operation and maintenance of industriatl facilities..

FORCE Technology Norway AS

Claude Monets alle 5

1338 Sandvika, Norway

Tel. +47 64 00 35 00

e-mail: info@forcetechnology.no

ALSTOM Norway

Oslo

Phone +47 22 12 70 00 www.alstom.no

Services within hydro power and environmental technology.

GE Energy (Norway)

Oslo

www.ge-energy.com

job listings: http://jobs.gecareers.com

power generation and energy delivery technologies

ROXAR AS

PO Box 112 4065 Stavanger Norway

Tel: +47 51 81 8800 Fax: +47 51 81 8801 E-mail: info@roxar.com www.roxar.no

solutions for reservoir management and production optimization - to oil/gas companies

MAMUT ASA

Oslo

www.mamut.no

jobs listings: http://career.mamut.com

software solutions and internet services for SMEsPraca w sektorze usług medycznych

Patrz załącznik: Working in the health sector in Norway

Praca w edukacji

Patrz załącznik: Schools in Norway

Delegowanie pracowników do Norwegii

Polskie przedsiębiorstwa mogą bez ograniczeń delegować pracowników do pracy w Norwegii. W przypadku, gdy pobyt pracowników nie przekracza 3 miesięcy, nie ma wymogu zawiadamiania o tym organów imigracyjnych ani uzyskiwania zezwoleń na pobyt.

W przypadku pobytu pracowników przez okres przekraczający 3 miesiące, są oni zobowiązani do złożenia wniosków o zezwolenie na pobyt. Pracownicy powinni mieć zaświadczenie o zatrudnieniu w macierzystej firmie oraz uzyskane przed wyjazdem zaświadczenie A1 , uprawniające do korzystania ze świadczeń medycznych w kraju wykonywania pracy.

Formularz A1 wypełnia się przypadku gdy polski pracownik lub osoba prowadząca w Polsce działalność na własny rachunek zamierza czasowo (nie dłużej niż przez 12 miesięcy) wykonywać pracę za granicą na terytorium jednego z państw UE/EOG.

Zastosowanie polskich przepisów będzie odbywać się podstawie wystawionego i poświadczonego przez polską instytucję formularza A1. Aby uzyskać tego rodzaju formularz A1 delegujący pracodawca powinien zwrócić się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy, u którego osoba jest zatrudniona o wydanie takiego zaświadczenia. A1 wystawia się dla każdego pracownika z osobne.

Wniosek o wydanie formularza powinien mieć formę pisemną i zawierać informacje niezbędne do ustalenia, czy w danym przypadku może być wystawiony.

Z dniem 1 maja 2004 r. władze Cypru wdrożyły w pełni unijną zasadę swobodnego przepływu osób, co w konsekwencji oznacza możliwość swobodnego poszukiwania i podejmowania pracy przez obywateli polskich w Republice Cypru (grecka część wyspy). Obywatele polscy mogą być zatrudniani na Cyprze na ogólnych zasadach obowiązujących także Cypryjczyków tj. bez żadnych ograniczeń (oczywiście z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących w ramach Unii Europejskiej zasad), limitów i przepisów dyskryminujących.

Obywatele polscy mają prawo wjazdu na Cypr na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Przy wjeździe nie ma żadnego obowiązku rejestracji pobytu.

Osoby, które mają zamiar pozostać na wyspie dłużej niż 3 miesiące i podjąć tutaj pracę, muszą uzyskać określone zezwolenia i dokumenty.

Po pierwsze, należy udać się na najbliższy posterunek policji i ubiegać się tam o Zaświadczenie Rejestracji Pobytu dla Obcokrajowców (Alien Registration Certificate). Uzyskanie tego zaświadczenia jest formalnością, gdyż ma ono na celu monitoring cudzoziemców podejmujących pracę na Cyprze. W większości przypadków rejestrację taką załatwia pracodawca, należy jednak pamiętać, że formalnie obowiązek zgłoszenia spływa na pracownika-cudzoziemca i to on powinien dopilnować spełnienia tej formalności.

Po drugie, należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt (residence permit) do Civil Registry and Migration Department (w chwili obecnej usługi te świadczy Wydział Imigracyjny na lokalnym posterunku policji). Wniosek musi być złożony nie później niż 4 miesiące od przyjazdu na Cypr. W celu złożenia wniosku o uzyskanie residence permit, obywatel polski powinien udać się osobiście do jednej z ww. instytucji i tam przedłożyć następujące dokumenty:

  • prawidłowo wypełniony formularz (wniosek) aplikacyjny (formularze takie dostępne są w każdym Wydziale Imigracyjnym na posterunkach policji); należy zwrócić uwagę, że formularze różnią się nieco w zależności od kategorii pobytu, o jaką ubiega się obcokrajowiec (pobyt w związku z zatrudnieniem, samozatrudnienie, emerytura, studia i nauka itp.),

  • ważny paszport lub dowód osobisty,

  • 2 zdjęcia,

  • wnieść opłatę w wysokości €8,54.

Po znalezieniu pracy (czyli po podpisaniu właściwej umowy/kontraktu pracy) fakt ten należy zarejestrować w odpowiednim departamencie Ministerstwa Pracy i uzyskać poprzez lokalne (najbliższe miejsca pobytu) Biuro Pracy (District Labour Office) - numer ubezpieczenia społecznego (social insurance number) - czynności te na ogół dokonywane są przez pracodawców, gdyż są one elementem legalizacji zatrudnienia - jednak również i w tym przypadku jak najszybsze załatwienie ww. spraw leży w żywotnym interesie pracownika - obcokrajowca.

Decyzja o prawie pobytu (residence permit) wydawana jest najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Prawo pobytu wydawane jest na okres pięciu lat i będzie automatycznie przedłużane w miarę potrzeby i okoliczności. Pracę można podjąć w trakcie załatwiania powyższych formalności (nie trzeba czekać na koniec procedury wydawania pozwolenia na pobyt stały).

Dodatkowe informacje na powyższy temat można uzyskać (w języku angielskim) pod numerem telefonu: +357 22804400 lub pod adresem e-mail:migration@crmd.moi.gov.cy.

Jak wynika z powyższych zasad, obywatel polski (poza formułą samozatrudnienia) powinien podejmować pracę na Cyprze na podstawie podpisanej z pracodawcą odpowiedniej umowy o świadczenie pracy (kontraktu) - pisemna umowa poza wszystkimi aspektami prawnymi, regulującymi stosunki pracodawca - pracownik, jest podstawowym dokumentem do uzyskania prawa pobytu. Przedłożenie pracownikowi umowy/kontraktu pracy, w której zawarte są podstawowe obowiązki i prawa stron jest absolutnie wymagane przez cypryjskie prawo pracy. Pracodawcy nie dopełniający tego obowiązku narażają się na dotkliwe kary finansowe i administracyjne. W wypadku niewywiązania się pracodawcy z ww. obowiązku należy zgłosić skargę do następującej instytucji administracji cypryjskiej: Director of Industrial Service, tel.+357 22401695, e-mail: info @dlr.mlsi. gov.cy.

Bez żadnych ograniczeń dyskryminujących (tzn. na takich samych zasadach jak obywatele cypryjscy) możliwe też będzie podejmowanie przez Polaków na Cyprze działalności gospodarczej w ramach tzw. samozatrudnienia. W takim przypadku należy zgłosić zamiar prowadzenia określonej działalności w odpowiedniej komórce resortu pracy (rejestracja) oraz zwrócić się do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Dept.) o nadanie odpowiedniego numeru ubezpieczenia społecznego.

Resort pracy przy rejestracji wniosku udziela formalnie zgody na prowadzenie działalności w ramach samozatrudnienia na okres pięciu lat (to samo dotyczy obywateli cypryjskich), po tym terminie - w razie kontynuacji działalności, zgoda będzie automatycznie przedłużana. Zgoda jw. stanowi podstawę do uzyskania prawa pobytu na Cyprze według procedury opisanej powyżej.

Zgodnie z zasadą swobody przepływu osób, każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do wyboru miejsca zamieszkania i zatrudnienia. Zasada ta, od 1 maja 2011 po 7-letnim okresie przejściowym, obowiązuje również na terenie Niemiec. Tym samym o podjęciu pracy decyduje wyłącznie pracodawca i kandydat do pracy. Nie ma żadnych pozwoleń na wykonywanie pracy. Polacy maja takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy, a pracodawca nie może ich dyskryminować ze względu na narodowość.

Pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji umowy o dzieło - oddelegowanie pracowników zatrudnionych w Polsce

Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, może delegować swoich pracowników do wykonywania określonej pracy na terenie Niemiec. Oddelegowanie może być na własny rachunek i pod swoim kierownictwem lub do zakładu lub przedsiębiorstwa znajdującego się na terenie Niemiec. Na wniosek pracodawcy ZUS poświadcza ubezpieczenie delegowanych pracowników na formularzach U-101. Pracownicy delegowani (do 12 miesięcy) są zwolnieni z obowiązku składkowego w Niemczech oraz mają prawo do niemieckiej opieki medycznej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez NFZ.

Pracownik oddelegowany jest cały czas zatrudniony w przedsiębiorstwie w Polsce na umowę o pracę. Pracownicy będący w oddelegowaniu i wykonujący usługę, opłacani są przez polskiego pracodawcę i podlegają wyłączenie jego kierownictwu. Usługobiorca wypłaca kwotę uzgodnioną w kontrakcie z polska firmą za wykonaną usługę, i ta dopiero w Polsce wypłaca oddelegowanemu pracownikowi wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Z racji obowiązywania ustawy o swobodnym przepływie w UE, nie jest wymagane zezwolenie na legalny pobyt w Niemczech. Urzędy ds. obcokrajowców wydają obywatelom Polski automatycznie wspólnotowe zaświadczenie o prawie do pobytu.

Obywatele polscy i ich rodziny zamierzający podjąć zatrudnienie na Litwie nie potrzebują pozwolenia na pracę. Podlegają na rynku pracy tym samym zasadom, co obywatele Litwy. Jednakże, w pewnych zawodach/sektorach np. w administracji państwowej, wymiarze sprawiedliwości i paru innych, mogą pracować jedynie obywatele Republiki Litewskiej.

Do podjęcia zatrudnienia przez obywatela Polski na terenie Węgier nie są wymagane żadne zezwolenia. Pracodawca musi jednie zgłosić zatrudnienie obcokrajowca i podać informacje o najbliższych krewnych najpóźniej pierwszego dnia pracy.

Należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny we właściwym dla miejsca zatrudnienia urzędzie pracy. Pracodawca musi zgłosić ustanie stosunku pracy najpóźniej następnego dnia po tym fakcie.

Więcej informacji na ten temat: http://www.afsz.hu